Kyberturvallisuus, 4 op (CampusOnline)

Ilmoittaudu koulutukseen

Huom! Koulutus on täynnä, mutta voit yhä ilmoittautua varasijalle.
Aika
    13.05.2020 - 14.08.2020
Ilmoittautumiset
    10.05.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Tavoite
    Opiskelija hallitsee keskeisimmät kyberturvallisuuteen liittyvät osa-alueet: käsitteet (luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus), standardit ja vaatimukset. Opiskelija tutustuu teknisiin algoritmitmeihin ohjelmoinnissa, joilla taataan tiedon eheys. Opiskelija tuntee yleiset tietoliikenteessä käytetyt turvamekanismit luotettavuuteen ja saatavuuteen liittyen. Opiskelija pystyy analysoimaan hyökkäystyökalujen vaikutukset yrityksen liiketoimintaan. Opiskelija hallitsee turvallisuuden suunnittelun periaatteet ja osaa suunnitella yritykselle sopivat tietoturvakontrollit.
Sisältö
    Opintojakso sisältää yleisesti kyberturvallisuuden ajankohtaiset standardit ja vaatimukset. Opintojaksolla tutustutaan yritystapausten kautta liiketoiminan riippuvuuteen tietotekniikasta ja tietoverkoista. Samalla analysoidaan yritysten liiketoiminnan haavoittuvuutta sähköisen vaikuttamisen kautta. Sähköisiä hyökkäystyökaluihin tutustutaan harjoitustyön kautta.
Toteutus
    Luennot, käytännön harjoitukset ja harjoitustyö
Kirjallisuus
    Opettajan jakama materiaali
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Katso opintojakson aikatauluIlmoittaudu koulutukseen