Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi, 5 op (Campusonline)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    28.10.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    03.11.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää kauran ominaispiirteet raaka-aineena, sekä kauran tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet jatkojalostuksen ja tuotekehityksen näkökulmasta.
Opiskelijaa tuntee suomalaisen kauraketjun prosessit ja alan keskeisiä toimijoita.
Opiskelijalla on valmiudet seurata kauran prosessointiin ja kaurapohjaisiin elintarvikkeisiin liittyvää keskustelua, sekä ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.
Sisältö
    Elintarvikekauran laatutekijät
Kauran erityispiirteet ja ominaisuudet elintarvikeraaka-aineena
Kauraa käyttävän teollisuuden toimijat
Tuotekehitysprosessi
Suomalainen kauratutkimus ja innovaatiot
Toteutus
    Webinaarit, itsenäinen opiskelu, ryhmä-/parityöskentely

Verkko-opiskelu, osallistumiseen tarvitset tietokoneen, kiinteän laajakaistayhteyden, kuulokemikrofonin ja webkameran
Kirjallisuus
    Chu, Y. 2013. Oats Nutrition and Technology. Wiley.
Oats Chemistry and Technology. Toim. F.H. Webster & P.J. Wood.
AACC International, Elsevier Inc.
Soveltuvin osin. Molemmat saatavilla e-kirjana JAMK:n kirjastossa.