Tieto- ja viestintätekniikan polkuopinnot 2, 31 op (Verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    13.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototetutus
Kohderyhmä
    Vain polkuopinnot 1 suorittaneille.
Tavoite
   

55 opintopistettä suoritettuaan, opiskelija voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Toteutus
   

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelma, 1. vuoden kevätlukukauden opintoja.

1 opintopiste (op) vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

 

TTZC0500 Digitaalitekniikka 3 op

TZMA0100 Matematiikka 1 5 op

TTOS0100 Ohjelmistosuunnittelu ja testaus 5 op

TTOS0200 Olio-ohjelmointi 5 op

TTOS0300 Käyttöliittymien ohjelmointi 4 op

TTZC0800 Tietokannat 5 op

ZZPC0200 Työelämän englanti 4 op

Hinta
    310 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    HUOM! Mikäli olet TE-toimiston asiakkaana, huomaathan, että opiskelu oheisella polulla lasketaan päätoimiseksi (yli 5 op / kk).
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus) _TEKN POLKU