Valmentava johtajuus, 5 op, (YAMK, Campusonline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    27.01.2020 - 15.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville
Edeltävä osaaminen
    Opiskelijalla on AMK-tutkinto.
Tavoite
    Opiskelija tuntee ja ymmärtää valmentavan johtajuuden ajattelu- ja toimintatavat osana tuloksellista johtamistyötä. Opiskelijaa osaa soveltaa toimintamalleja ja erilaisia työkaluja yksilön ja tiimien johtamistilanteissa sekä kehittää organisaation valmentavan johtamisen käytänteitä aikaansaavan ja innostavan työyhteisön rakentamiseksi.
Sisältö
    Valmentava johtajuus ja sen hyödyt, valmentava johtamisfilosofia, valmentajan rooli ja taidot, valmennustyökalut ja menetelmät.
Toteutus
    Etäopiskelu eli opintojakso on virtuaalinen. Videoluennot ja webinaarit, itsenäisenä työskentelynä suoritettavat tehtävät (mm. käytännön case-tehtävä) sekä pienryhmätyöskentely verkossa.

Pakolliset verkkowebinaarit
30.1. klo 17-19
7.5. klo 17-19

Teknisinä vaatimuksina on, että opiskelija pystyy osallistumaan vuorovaikutteisesti webinaareihin
Kirjallisuus
    Ristikangas, M-R. & Ristikangas, V. 2010. Valmentava johtajuus. Helsinki: WSOYpro Oy.

Aaltonen, T., Pajunen, H. & Tuominen, K. 2011. Syty ja Sytytä – Valmentavan johtamisen filosofia. Talentum: Helsinki.

Carlsson, M. & Forssell, C. 2017. Esimies ja Coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna. Tietosanoma: Tallinna.

Mc Leod, A. & Will, T. 2010. Performance Coaching Toolkit. Open University Press.

International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring

Anderson, V. 2013. A Trojan Horse? The implications of managerial coaching for leadership theory. Human Resource Development International, 16, 3.

Berg, E. & Karlsen, J. 2012. An evaluation of management training and coaching. BI Norwegian Business School, Journal of Workplace Learning, 24, 3.

Berg, E. & Karlsen, J. 2013. Managing Stress in Projects Using Coaching Leadership Tools. Engineering Management Journal, 25, 4.

Ladyshewsky, R.K. 2010. The manager as coach as a driver of organizational development, Leadership & Organization Development Journal, 31, 4.

Moen, F. 2012. The Effect of External Executive Coaching and Coaching-Based Leadership on Need Satisfaction. Organization Development Journal, 30, 3.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi