Kuntoutusprosessi, 5 op avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    16.03.2020 - 18.05.2020
Ilmoittautumiset
    12.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Tavoite
    Opintojakson jälkeen opiskelija tietää ja osaa arvioida erilaisten kuntoutujien kuntoutumisprosesseja. Ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen ja oman alansa asiantuntijaroolin asiakkaan kuntoutusprosessissa. Opiskelija osaa laatia kuntoutujalähtöisen ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen kuntoutussuunnitelman.
Sisältö
    Opintojakson sisältönä on eri ikäisten ja erilaista kuntoutusta tarvitsevien kuntoutujien kuntoutumisprosessit sekä kuntoutussuunnitelman rakenne, sisältö, toimeenpano ja seuranta.
Toteutus
    Opintojakso sisältää kontaktiopetusta verkossa (webinaarit), johon opiskelijat valmistautuvat ennakkotehtävillä. Webinaareissa opintojakson aiheita käsitellään mm. ryhmäkeskustelujen ja -tehtävien avulla.

Webinaarien ajankohdat ovat seuraavat:
torstai 19.3. klo 16-18
torstai 16.4. klo 16-18
torstai 4.5. klo 16-18

Opintojaksolla on yksi oppimistehtävä, joka on parityö.
Kirjallisuus
    Kuntoutuminen 2016. Duodecim

Lindh, Härkäpää & Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. 2018

Sukula Seija, Vainiemi Kirsi. (nd.) GAS-menetelmä. Käsikirja, versio 4. Kela.

Sukula Seija, Vainiemi Kirsi, Laukkala Tanja (toim.) 2015. GAS Menetelmästä sovellukseen. Kelan tutkimusosasto. Helsinki.

McPherson Kathryn, Gibson Barbara E.& LepleÌge Alain (edit.)2015.Rethinking rehabilitation:theory and practice. CRC Press.

Paltamaa ym. (toim.) 2011. Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Kelan tutkimusosasto.

Siegert Richard J. & Levack William M. M. (edit.)2015. Rehabilitation goal setting: theory, practice, and evidence. CRC Press.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Minna Seikkula (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Webbikamera ja headset tarvitaan.