Teknologia biotalouden mahdollistajana, 5 op (YAMK)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.03.2020 - 16.05.2020
Ilmoittautumiset
    01.03.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Opintojakso on YAMK-tasoinen
Tavoite
    Opiskelija hallitsee biotalousalan liittyvän teknologian peruskäsitteet.
Opiskelija ymmärtää biotalouden teknologisia kehitystrendejä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä mahdollisuuksia innovaatioiden lähteenä omalla erikoistumisalallaan.
Sisältö
    Metsäbiomassan kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Peltobiomassan kasvatukseen liityvät teknologiset ratkaisut
Levä-, hiiva- ja bakteeeribiomassojen kasvatukseen liittyvät teknologiset ratkaisut
Ruoantuotantoketjun teknologiset vaihtoehdot
Bioenergian tuotannon ja käytön teknologiat
Aurinko- ja tuulienergiateknologiat
Sähkön- ja lämmönjakelutavat
Liikenteen biopolttoaineiden tuotanto ja jakelu.
Metsäbiomassan perinteiset jalostusteknologiat
Biomassan uudet hyödyntämisteknologiat
Kirjallisuus
    Brown, R. & Brown, T. 2014. Biorenewable Resources : Engineering New Products from Agriculture (2nd Edition).
Hinta
    75 €
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi