Uudistuva johtajuus, 5 op (YAMK), verkkototeutusavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Haluatko kehittää organisaatiosi uudistumiskykyisyyttä ja varautua tulevaisuuteen? Oletko törmännyt muutosjohtamisessa ongelmiin? Uskotko luottamuksen, vuorovaikutuksen ja tunneälykkyyden merkitykseen organisaation johtamisessa?

Opinnoissa kehität osaamistasi ja saat työkaluja esimerkiksi näissä tärkeissä teemoissa.
Aika
    02.04.2020 - 24.05.2020
Ilmoittautumiset
    26.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    Opintojakso soveltuu henkilöille, joiden tavoitteena on oman johtamisosaamisen kehittäminen ja uralla eteneminen.

Jos olet kiinnostunut YAMK-opinnoista, ota tästä lähtöstartti ja ilmoittaudu mukaan.
Edeltävä osaaminen
    amk-tutkinto
Tavoite
    Opiskelija tuntee ajankohtaiset keskeiset johtajuusteoriat ja osaa soveltaa niitä omaan työhönsä. Hän osoittaa kriittistä kykyä seurata ja eritellä ammattialan sekä tutkimusalueen tietoa. Opiskelija tunnistaa ihmisten johtamisen haasteet ja osaa kehittää omia esimiestaitojaan sekä johtajuuden käytäntöjä. Hän osaa arvioida, kehittää ja uudistaa johtajuutta sekä johtamista organisaatiossa.
Sisältö
    ihmisten johtaminen, uudistumiskykyinen organisaatio, resilienssi, muutoksen johtaminen, viestintä ja vuorovaikutustaidot, tunneäly, luottamus
Toteutus
    Essee johtajuudesta
Videoblogi esimies ongelmatilanteissa
Artikkelitehtävä
Luottamusjohtamisen arviointi
Tunneälykkyys mindmap
Uudistumiskykyinen organisaatio -kehittämistehtävä
Kirjallisuus
    Seville, E. 2017. Resilient Organizations. How to Survive, Thrive and Create Opportunities Through Crisis and Change.

Northouse, P. 2016. Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.

Ajankohtainen omavalintainen ihmisten johtamista käsittelevä tietokirja.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakson kouluttaja KTT, KM Sami Kalliomaa