Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi (ilmoittautuminen koulutukseen valituille opiskelijoille)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    HUOM.! ILMOITTAUTUMINEN VAIN JO KOULUTUKSEEN VALITUILLE OPISKELIJOILLE.

Musiikin terapeuttinen käyttö -korkeakouludiplomi (60 op) on JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun kautta useiden organisaatioiden yhteistyönä tuotettu kokonaisuus, joka hyödyntää Jyväskylässä olevaa ainutlaatuista osaamista.

Koulutus on avointen korkeakoulujen (55 op) sekä Eino Roiha -instituutin (5 op) kautta toteutettavaa koulutusta ja opiskelijalle maksullista.
Aika
    04.03.2020 - 31.05.2021
Ilmoittautumiset
    24.02.2020 mennessä
Sisältö
    Musiikkiterapian perusopinnot 25 op, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto:
-Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op
-Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op
-Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op
-Musiikkipsykologia I, 3 op
-Musiikin kehityspsykologia, 2 op
-Kirjallinen työ, 5 op

Musiikin terapeuttinen käyttö 5 op, Eino Roiha -instituutti:
-Kokemuksellinen ryhmä, 5 op

Musiikilliset valmiudet 10 op:
-Vapaa säestys, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
-Bändisoitto, 5 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, toteuttajana Gradia)

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan osaaminen 20 op, Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
-Osaajana kehittyminen, 5 op
-Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op
-Luova toiminta asiakastyössä, 3 op
-Sosiaali- ja terveysalan palvelut, 4 op
-Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op
-Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot, 2 op

Yht. 60 op

Opiskelumuotoja ovat mm. luento-opetus, itseopiskeltava materiaali, oppimispäiväkirja ja muut oppimistehtävät. Lisäksi opiskellaan kokemuksellisissa ryhmissä, verkossa sekä soittotuntien ja omatoimisen musiikillinen harjoittelun merkeissä.

Musiikillisten valmiuksien opiskelua varten opiskelijalta edellytetään omatoimista harjoittelumahdollisuutta yhtyesoittimilla tai vastaavien harjoitusten tekemistä muilla instrumenteilla ja tavoilla.
Hinta
    Koulutuksen kokonaishinta on 900 €. Yksi opintopiste maksaa 15 €.

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, saat JAMKin opinnot maksutta ilmoittautuessasi 1.1.2020 jälkeen. Tällöin opintomaksu muodostuu avoimen yliopiston ja Eino Roiha Instituutin opinnoista, ja se on suuruudeltaan 450 €.

Koulutukseen valitut maksavat paikan vastaanottamisen yhteydessä ennakkomaksun 150 €. Loput laskutetaan koulutuksen aikana kullekin lukukaudelle jaoteltuna.
Lisätietoja
    Koulutuskoordinaattori Niko Nyqvist (etunimi.sukunimi@jamk.fi)