Hankinnan perusteet, 5 op (nonstop) (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Opintojaksolla tutustumme hankintatoimen rooliin ja merkitykseen organisaatioissa ja verkostoissa.
Kurssilla käymme läpi hankintaprosessin päävaiheet, Portfolioanalyysi hankintojen kehittämisen työkaluna, pääpiirteet toimittajasuhteiden hallinnasta sekä palveluhankintojen, kaupan alan hankintojen ja julkisten hankintojen merkittävimmät erityispiirteet. Lisäksi hahmotamme, miten innovaatiot ja vastuullisuus ovat osa hankintojen maailmaa.
Tavoitteena on, että ymmärrät liiketoimintastrategian ja sen yhteyden hankintoihin sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia ja haasteita liiketoiminnan kehittämisessä.
Aika
    16.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    31.05.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop
Kohderyhmä
    Haluatko kehittyä ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen selviä säästöjä? Tämän lisäksi lisäarvoa, menestystä ja kannattavuutta?

Hankinta-osaaminen on kaikkea tätä!
Sisältö
    Keskeisiä sisältöalueita ovat
– Hankintojen rooli liiketoiminnassa
– Hankintaprosessi
– Hankintojen analysointi, Portfolioanalyysi
– Toimittajasuhteiden hallinta
– Innovaatiot ja vastuullisuus
– Eri alojen hankinnat
Toteutus
    Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Suoritus perustuu oppimistehtäviin, jotka voi suorittaa maan tahtiin. Opintojaksolla ei ole läsnäoloa vaativia kontakteja.

Opintojakso on jaettu viiteen osioon, joissa on oppimistehtävät kuhunkin aihealueeseen liittyen. Arviointi perustuu oppimistehtävistä saatuun kokonaispistemäärään. Oppimistehtävät ovat monipuolisia ja tehtävät voi suorittaa omaan tahtiin. Kurssilla ei ole tenttiä, mutta osa tehtävistä on verkkoympäristössä olevia lomake/monivalintatehtäviä, joiden aikana voi hyödyntää oppimateriaalia.
Kirjallisuus
    Kurssikirja: Nieminen, Sanna. 2016. Hyvä hankinta – parempi bisnes. Talentum.
Hinta
    maksuton
Lisätietoja
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!