Huolinta, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    01.03.2020 - 30.08.2020
Ilmoittautumiset
    25.03.2020 mennessä
Paikka
    verkko-opinnot
Edeltävä osaaminen
    Kyky hakea itsenäisesti tietoa ja tuottaa raportteja
Tavoite
    Oppija osaa hahmottaa huolinnan roolin osana kansainvälisiä toimitusketjuja. Hän ymmärtää huolinnan merkityksen ja vaikutuksen kuljetuksiin, varastointiin ja hankintoihin yrityksissä.
Sisältö
    Keskeisiä sisältöaluieta ovat: Huolinnan rooli osana logistista ketjua kansainvälisessä kaupassa, huolinnan keskeisimmät käsitteet, huolitsijan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet, huolintaa koskevat kansainväliset sopimukset, tärkeimmät asiakirjat ja niiden käyttö, huolinnan taloudellinen merkitys, yhteisökauppa ja ulkokauppa, tullausmenettelyt, tilastointi
Toteutus
    Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, laboratoriotyöt ja yritysvierailut
Kirjallisuus
    Huolinta-alan käsikirja (2010), Suomen huolintaliikkeiden liitto ry, Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000)
Hinta
   

45,00

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2020 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.-31.12.2020 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/Ilmoittautuminen/

Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi