Tunne-, turva- ja sosiaalisten taitojen syventävä työpaja 2 op

Ilmoittaudu koulutukseen

Kuvaus
    Miten kasvattajana ja opettajana voi tunnistaa riskejä lasten ja nuorten arjessa? Miten turvataan arki, ehkäistään kaltoinkohtelua tai vahvistetaan lasten ja nuorten turvataitoja? Koulutuksessa vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja opetusalan henkilöstön turvataitokasvatustaitoja ja erityisesti pedagogista ja ohjauksellista osaamista kohdata haastavissa tilanteissa olevia lapsia ja heidän perheitään.
Aika
    15.09.2020 - 31.10.2020
Ilmoittautumiset
    10.08.2020 mennessä
Kohderyhmä
    Koulutus on tarkoitettu luokan- ja aineenopettajille, erityis- ja erityisluokanopettajille, toisen asteen opettajille, koulunkäynnin ohjaajille, oppilas/opiskelijahuollon henkilöstölle sekä esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen työntekijöille.
Sisältö
    • pedagogiset/ohjaukselliset valinnat ja työvälineiden kautta työskentely
• systemaattisuus: opetukseen/eri oppinaineisiin ja ohjaukseen integrointi ja mallintaminen
• aikuisen mallit ja korjaavat kiintymyskokemukset: opettajan/ohjaajan oma malli ja työyhteisön yhtenäinen linja.
• kaltoinkohtelun ja kiusaamisen varhainen tunnistaminen ja yhteisölliset työtavat
Toteutus
    Osioon kuuluu yksi lähiopetuspäivä 15.9.2020, yksi webinaari 28.10.2020 ja ohjattua etäopiskelua verkossa. Tarkempi koulutuspaikka Etelä-Suomessa ilmoitetaan myöhemmin.
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Lisätietoja
Sanna Peltola, koulutussuunnittelija,
p. 040 560 7927, etunimi.sukunimi@jamk.fi
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Kotimainen liiketoiminta,
Piippukatu 2, 40100 Jyväskylä
www.jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Koulutuskokonaisuuteen voi ilmoittautua mukaan 15.8.2020 mennessä http://www.jamk.fi/opelle. Koulutuskokonaisuuteen otetaan 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittaudu koulutukseen