Luomutuotanto, 5 op (CampusOnline)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    02.09.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    26.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    Kotieläintuotannon ja kasvintuotannon perusteet.
Tavoite
    Opiskelija tuntee luomutuotannon merkityksen Suomessa ja EU:ssa ja tuntee tuotannon ehdot. Hän osaa laatia luomutuotantoon siirtyvän yrityksen siirtymävaihesuunnitelman. Hän tuntee luomutilan peltoviljelyn ja kotieläintuotannon järjestämisen.
Sisältö
    - luonnonmukainen kasvien viljely
- luonnonmukainen kotieläintalous
- luomutuotannon periaatteet, säädökset ja ohjeet
- luomutuotannon valvontajärjestelmä
- siirtymävaihesuunnitelma
- luomutuotannon järjestäminen
Toteutus
    Itsenäistä materiaalien opiskelua.
Kirjallisuus
    Rajala, J. 2006. Luonnonmukainen maatalous. 2. korjattu painos. Mikkeli: HY.
Verkko-oppimisympäristössä oleva materiaali.

Eviran luomumateriaalit:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja
    Mirja Riipinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi
040 846 1792
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!