Näyttöön perustuva toiminta (YAMK), 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    09.01.2020 - 07.05.2020
Ilmoittautumiset
    17.12.2019 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Amk-tutkinto, mutta opintojakso soveltuu myös opistotason tutkinnon suorittaneille.
Tavoite
    Opiskelija osaa tarkastella ja käsitteellistää käytännön toiminnasta nousevia kehittämistarpeita ja -haasteita. Hän osaa hankkia ja arvioida kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa. Hän kykenee tarkastelemaan kriittisesti ja argumentoimaan tutkimustuloksia. Hän kykenee analysoimaan vallitsevia toimintatapoja ja laatimaan suunnitelmia näyttöön perustuvan toiminnan kehittämiseksi ja implementoimiseksi.
Sisältö
    - Näyttöön perustuva toiminta terveyden edistämisessä
- Tiedonhankintataitojen syventäminen
- Asiantuntijaviestintä
- Implementoinnin prosessi
Toteutus
    Kontaktiopetus, webinaari, oppimistehtävät

Webinaaria varten tarvitset internet-yhteyden sekä usb-liitännällä olevan headsetin eli kuuloke-mikrofoniyhdistelmän, jolloin ääniyhteydet toimivat mahdollisimman hyvin.
Kirjallisuus
    Hoffmann T, Bennett S, Del Mar C. 2013. Evidence-based practice across the health professions. Chatswood: Elsevier. Soveltuvin osin.

Holopainen, A, Junttila, K., Jylhä, V., Korhonen, A. & Seppänen, S. 2013. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Fioca, Helsinki. Soveltuvin osin.

Korhonen, A. (2018). Näyttöön perustuva toiminta: Tarpeesta tuloksiin. Helsinki: Skhole Oy. Soveltuvin osin

Law, M. & MacDermid, J. 2014. Evidence-Based Rehabilitation, A Guide for Practice. Thorofare: SLACK Incorporation. 3rd ed. Soveltuvin osin.

Rycroft-Malone, J. & Bucknall, T. (toim.) 2011. Models and Frameworks for implementing evidence-based practice: linking evidence to action. Wiley-Blackwell. Soveltuvin osin.

Sarajärvi, A., Mattila L-R. & Rekola, L. 2011. Näyttöön perustuva hoitotyö - avain hoitotyön kehittämiseen. WSOY. Soveltuvin osin.

International Union for Health Promotion and Education (www.iuhpe.org/)
Joanna Briggs institute (http://joannabriggs.org/)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    Tiina Kuukkanen (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi

Opintojaksolle otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Muu informaatio
    Huom! Opintojakso sisältää kontaktiopetusta; tarkistathan ajoitukset allaolevan linkin kautta (pidätämme oikeuden muutoksiin).