Varallisuus- ja kiinteistöoikeus, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 11.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Juridiikan perusteet ja juridisen tiedon etsintä- ja analysointivalmiudet
Tavoite
    Opiskelijalla on kokonaiskuva erilaisista velvoitteista ja niihin liittyvistä vakuuksista. Opiskelija tietää velkasuhteen ja vakuusjärjestelyjen merkityksen sekä pystyy valitsemaan tilanteeseen sopivan velka- ja vakuusvaihtoehdon. Hän osaa laatia velka- ja vakuussitoumuksia sekä tehdä päätöksen luottomyyntitilanteessa. Opiskelija tuntee saatavien perinnän eri muodot ja käytännön. Hän tuntee kiinteistökaupan osapuolten aseman ja velvollisuudet. Opiskelija tuntee lainhuudatuksen ja kiinnityskirjaamisen oikeusvaikutukset.
Sisältö
    velkasuhde, panttaus, vakuudet, velan vanhentuminen, velan lakkaaminen, luotto-oikeus, vahingonkorvaus, kiinteistökauppa, lainhuudatus
Toteutus
    Tietoa välittävät/aktivoivat luennot, ongelmalähtöinen oppiminen, harjoitukset, kirjallisuuden avulla oppiminen
tai vastaava verkkototeutus
Kirjallisuus
    Saarnilehto-Hemmo-Kartio, Varallisuusoikeus, Juridiikkafokus.2012. Aihealueen säädökset ja oikeuskäytäntö
www.finlex.fi, Suomen Laki(kirjaston Nelli-portaali)
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi