Tilinpäätösanalyysi, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö
Tavoite
    Opiskelija tuntee tilinpäätösanalyysin ja arvonmäärityksen keskeiset käsitteet ja menetelmät. Opiskelija osaa laatia rahoituslaskelman. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan yrityksen analysoinnissa ja osaa tulkita yrityksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin ja tehtyjen ennusteiden rajoitukset ja mahdollisuudet yrityksen toiminnan kehittämisessä.
Sisältö
    Tuloslaskelman ja taseen muokkaus ja analysointi, tunnusluvut ja niiden laskeminen ja tulkinta, tilinpäätöksen tulkinta, tilinpäätösperusteinen rahoituslaskelma, käyttöpääoman laskenta, yrityksen arvonmääritys, case-yrityksen analyysi
Toteutus
    Lähi- ja etäopiskelu, harjoitustehtävät
Kirjallisuus
    Salmi, I. Mitä tilinpäätös kertoo? Edita, 2010 tai uudempi painos
KILAn yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta 2007
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen sekä Business- että Financial polkujen opintoihin.