Italia 1, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    15.01.2020 - 13.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Tavoite
    Opiskelija aloittaa tutustumisen Italian kieleen ja kulttuuriin. Hän osaa toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla tavallisissa arkielämän tilanteissa. Hän pystyy käyttämään korrektia italian kieltä helpohkoissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija osaa italian kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit. Hän ymmärtää Suomen ja Italian välisiä kulttuurieroja.
Sisältö
    Esittely, tervehtiminen, kahvilassa toimiminen, kaupassa käyminen, asusteostoksilla, opit kertomaan itsestäsi, turistina Italiassa.
Toteutus
    Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kirjallinen / suullinen etätehtävä, itsenäistä työskentelyä opintojakson aikana.
Kirjallisuus
    Oppikirja: Espresso 1 (Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo, Riikka Kaipainen)
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    -