Saksa 2, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    13.01.2020 - 11.05.2020
Ilmoittautumiset
    15.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalainen viitekehys (CEF), taso A1
Tavoite
    Opiskelija jatkaa toimivan kielitaidon hankkimista. Hän osaa soveltaa oppimaansa ja toimia saksalaisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla esim. puhelimitse asioidessaan sekä ostoksilla ja kaupungilla liikkuessaan. Opiskelija osaa keskustella saksalaisen kulttuurin vaatimusten mukaisesti.
Sisältö
    Perheestä, asumisesta ja kotikaupungista puhuminen. Opastamis-, puhelin- sekä hotellitilanteet.
Toteutus
    Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentelyä, kirjallisia/suullisia tehtäviä, itsenäistä työskentelyä.
Kirjallisuus
    Hotanen, M. & Kauppi, E., Simon, H. Hallo! 1
Hinta
    75 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi