Työelämän englanti, 4 op (verkkototeutus)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    27.01.2020 - 30.04.2020
Ilmoittautumiset
    06.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Edeltävä osaaminen
    Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 englannissa.
Tavoite
    Opiskelija
- osaa arvioida ja motivoituu kehittämään kielen osaamistaan ja oppimistapojaan elinikäisen oppimisen periaatteita noudattaen.
- osaa toimia englanniksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä työtehtävissä.
- osaa toimia englanniksi kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työtehtävissä ja vuorovaikutustilanteissa.
Sisältö
    - oman alan keskeiset käsitteet
- työnhaku
- työelämän suullisia tilanteita
- asiatekstin tuottaminen ja ymmärtäminen
- monikulttuurinen työelämä
- alakohtainen syventävä osio (1-2 op), joka toteutetaan opintojakson aikana (esim. projekti, itsenäinen tutustuminen työelämään, portfoliotyyppisen työelämämateriaalin laatiminen, tiedonhaku omalta alalta ja sen raportointi, ym.)
Kirjallisuus
    Opettaja ilmoittaa materiaalin.
Hinta
    60 €.
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi