Esimiehen vuorovaikutustaidot, 5 opavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 12.05.2020
Ilmoittautumiset
    08.12.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Liiketalouden perusopinnot
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää esimiehen vuorovaikutustaitojen olevan olennainen osa johtamisosaamista. Opiskelija tiedostaa esimiehen aseman organisaatiokulttuurin luojana ja hyvän vuorovaikutuksen edistäjänä. Opiskelija hahmottaa vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön kohtaamisten onnistumisessa ja muutoksen tukena. Opiskelija osaa analysoida esimiehen vuorovaikutustaitojen vaikutusta työhyvinvointiin, työn tuloksellisuuteen ja työntekijöiden sitoutumiseen. Opiskelija oppii tunnistamaan omia toimintatyylejään ja oman toimintansa vaikutusta muihin työyhteisön jäseniin sekä saa näkökulmia erilaisten ihmisten johtamiseen.
Sisältö
    Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyön arki. Erilaisuuksien johtaminen. Vuorovaikutustaidot muutoksen johtamisen tukena. Ryhmädynamiikka ja tiimien johtaminen. Esimiehenä ja vuorovaikuttajana kehittyminen.
Toteutus
    Luennot
Ryhmätyöt ja -esitykset
Itsenäiset tehtävät
Kirjallisuus
    Järvinen, P. 2012. Onnistu esimiehenä. Helsinki: Sanoma Pro. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Kuusela, S. 2013. Esimiehen vuorovaikutustaidot. Helsinki: Talentum. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso kuuluu pakollisena tulevaisuuden esimies kärkiopintoihin.