Kasvituotannon suunnittelu, 6 op (nonstop), CampusOnlineavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    07.01.2020 - 30.05.2020
Ilmoittautumiset
    06.01.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus, nonstop.
Edeltävä osaaminen
    peltoviljelyn perusteet
Tavoite
    Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.
Sisältö
    kasvien viljely, sadon laatukriteerit ja niiden määrittäminen, viljelysuunnitelma, viljelykierto, konetyö ja -ketjut.
Toteutus
    * AMK-tutkinto: luennot, verkkoluennot, laboratorioharjoitukset, harjoitustyöt ja tentti.
* Avoin AMK: verkko-opinnot
Kirjallisuus
    Verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat ja ilmoitetut materiaalit.
Kurssilla käytettävä viljelysuunnitteluohjelmisto ei toimi mac-koneilla.
Hinta
    Maksuton
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
Muu informaatio
    Kurssia toteutetaan kolmella tavalla, joista AMK tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleville opiskelijoille tarjolla ovat päivätoteutuksen (enemmän kontaktitunteja) ja monimuoto-opetuksen (vähemmän kontaktitunteja) toteutukset. Katso tarkemmat toteutusajat opinto-oppaasta.
Kokonaan verkossa tapahtuva opetus on tarkoitettu Avoimen AMK:n opiskelijoille.
Peruutusehdot
    Ilmoita opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoita viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!