Plant Nutrients from Biobased By-products, 3 cr CampusOnlineavaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    16.03.2020 - 08.05.2020
Ilmoittautumiset
    28.02.2020 mennessä
Paikka
    Online course
Tavoite
    Opiskelija hallitsee kasviravinteiden merkityksen ja raskasmetallien haitallisuuden kasvien kasvulle ja maaperälle. Opiskelija ymmärtää orgaanisen aineksen roolin maan hoidon näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa lannoitteeksi soveltuvia sivuvirtoja, tutustuu niiden ominaisuuksiin ja osaa analysoida niiden käyttökelpoisuutta kasvintuotannossa.
Sisältö
    kasviravinteet, orgaaninen aines ja raskasmetallit kasvien tasapainoisen kasvun tarpeen näkökulmasta. Ravinteiden lähteeksi kasveille soveltuvat sivuvirrat, niiden koostumuksen ja laadun vaikutukset niiden käytettävyyteen.
Toteutus
    Alan kirjallisuuteen ja julkaisuihin perustuvat kirjalliset tehtävät, muu verkossa oleva materiaali ja niihin liittyvät tehtävät. Oman kiinnostuksen mukainen Case-tyyppinen työ opiskelijan valitsemasta sivuvirrasta (yksilö/parityö) ja sen ominaisuuksista lannoitteena. Case-työn tuloksia esitellään muulle ryhmälle webinaarissa. Itsearviointi ja opettajapalaute.
Kirjallisuus
    Verkossa oleva kirjallisuus, julkaisut ja muu verkossa oleva materiaali.
Hinta
    Free of charge
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    campusonline@jamk.fi
----------------------------------------------------------
campusonline@jamk.fi