ICT-valmiudet, 3 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    26.08.2019 - 31.05.2020
Ilmoittautumiset
    22.03.2020 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Kohderyhmä
    amk-opinnoista kiinnostuneille
Tavoite
    Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan välineitä työskentelyssään.
Hänellä on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä.
Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.
Sisältö
    Tekstinkäsittelyohjelman keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. JAMKin raportit) käsittelyyn ja asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan laatimiseksi.
Opintojakson aikana opiskelija laatii raporttimallipohjan, jota hän voi hyödyntää kirjallisissa töissään.

Taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot ja niiden soveltaminen.

Esitysgrafiikkaohjelman käyttäminen monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi.

Tekijänoikeuksien ja tietoturvan peruskäsitteet.
Koulutusohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä.
Toteutus
    Verkkototeutus
Kirjallisuus
    Verkko-oppimisympäristön materiaali, Microsoft Office – tuotteiden sähköiset oppaat ja muu ajankohtainen nettimateriaali.
Hinta
    45 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Jyväskylän ammattikorkeakoululla on käytössä Windows- ja Office -ympäristö, joiden käyttöön opintojakso antaa valmiudet.