Terveyden edistämisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 1, 15 op (YAMK)

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Kuvaus
    Tällä polulla Sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki ylempään amk-tutkintoon liittyvät opinnot (90 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa. Syksyllä 2020 on ensimmäinen polku, laajuudeltaan 15 opintopistettä omien valintojesi mukaan. Avoimen opintojen jälkeen Sinun tulee vain hakea erillishaussa tutkintokoulutukseen, jolloin hakukelpoisuus tarkistetaan.
Aika
    04.09.2020 - 18.12.2020
Ilmoittautumiset
    20.08.2020 mennessä
Paikka
    Hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 2 / Rajakatu 35, Jyväskylä
Kohderyhmä
    Sosiaali- ja terveysalan avoimen amkin YAMK-opinnot ovat sinulle, jolla on kiinnostusta opiskella maisteritason opintoja ammattikorkeakoulussa ja lisäksi sinulla on
• Soveltuva sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto: sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), fysioterapeutti (AMK), toimintaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), geronomi (AMK), Bachelor of Health Care, Bachelor of Social Services, Bachelor of Social Services and Health Care
TAI
• olet em. tutkintoihin vastavalmistunut ja haluat jatkaa opintojasi samalla, kun kerrytät tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuteen vaadittavaa 2 vuoden työkokemusta
TAI
• sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteen tutkinto: kuten fysioterapeutin, kehitysvammaohjaajan, kätilön, sairaanhoitajan, sairaanhoitaja-terveydenhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan tai toimintaterapeutin opistoasteen tutkinto ja riittävät tiedot ja taidot yamk opiskeluun.

Avoimeen AMKiin ei tarvitse 2 vuoden työkokemusta, joten opintoihin voi tulla vaikka heti AMK-tutkinnosta valmistuttua. Riittää, kun 2 vuotta täyttyy hakiessasi tutkintokoulutukseen.
Edeltävä osaaminen
    Ks. kohderyhmän kuvaus.
Toteutus
    Opinnot sisältävät lähi- ja etäopintoja.

Orientaatiopäivät ovat ajalla 4.9. (klo 9.15-17.15) ja 5.9.20 (klo 8.00-15.15).

Opintopolku sisältää seuraavat opintojaksot:

Tutkiva kehittäminen (verkkototeutus), 5 op
- webinaari 01.10.2020 klo 12.45 - 15.15
- webinaari 29.10.2020 klo 16.30 - 18.00
- webinaari 11.12.2020 klo 12.00 - 14.30

Näyttöön perustuva toiminta, 5 op
- kontaktiopetus 13.11.2020 klo 08.00 - 11.00
- webinaari 10.12.2020 klo 16.00 - 18.30
- kontaktiopetus 29.01.2021 klo 08.00 - 11.00
- kontaktiopetus 26.02.2021 klo 08.00 - 11.00

Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit, 5 op
- kontaktiopetus 05.09.2020 klo 12.15 - 15.15
- webinaari 01.10.2020 klo 16.00 - 18.30
- kontaktiopetus 23.10.2020 klo 08.30 - 15.30
- webinaari 12.11.2020 klo 16.00 - 18.30
- kontaktiopetus 16.12.2020 klo 08.30 - 15.30

(Pidätämme oikeuden muutoksiin.)
Hinta
    150 €

JAMKin avoimen AMK:n opinnot ovat 1.1.2020 lähtien maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille. Kokeilu kestää vuoden 2021 loppuun saakka. Maksuttomia ovat siis 1.1.2020-31.12.2021 välillä tehdyt ilmoittautumiset. Lue lisää nettisivuiltamme!
Lisätietoja
    Sirpa Tuomi (etunimi.sukunimi@jamk.fi)
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Polkuopintoihin otetaan 5 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään opintojen aloituskirje ilmoittautumisajan päätyttyä.
Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
   
Tutkiva kehittäminen
Näyttöön perustuva toiminta
Terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit