Koirat kasvun ja oppimisen tukena 10 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    29.11.2019 - 18.04.2020
Ilmoittautumiset
    20.08.2019 mennessä
Paikka
    JAMK, Hyvinvointi, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Kohderyhmä
    Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö, joka tarvitsee omassa opetus- ja kasvatustyössään koira-avusteisia metodeja.
Edeltävä osaaminen
    Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa. Koulutukseen valituille lähetetään kutsu koulutukseen elokuun loppuun mennessä.
Tavoite
    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia kasvatus- ja opetustyössään. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja oppimisen ja kasvun tukena. Koulutuksesta valmistuu 20 ammattilaista, joilla on erityisosaamista koira-avusteista kasvatustyöstä sekä ymmärrys menetelmän vaikuttavuudesta.
Sisältö
    • Koira-avusteisen työskentelyn perusteet 1 op
• Koirat kasvatusympäristössä, työskentelyn turvallisuus ja laatu 2 op
• Koiran soveltuvuus ja kouluttaminen kasvatustyöhön 3 op
• Koira-avusteiset menetelmät kasvatustyössä 4 op

Koulutuskokonaisuus koostuu verkko-opinnoista ja itsenäisestä opiskelusta. Opiskelu sisältää kirjalliseen materiaaliin perehtymistä, verkkoluentoja sekä oppimistehtäviä. Verkko-opinnot toteutuvat vuorovaikutteisesti sähköistä oppimisalustaa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät näyttöön perustuvan kehittämissuunnitelman siitä, miten työmenetelmää voi hyödyntää ja kehittää omassa työssä. Lisäksi koulutukseen kuuluu soveltavan koira-avusteisen harjoitustyön käytännöntoteutus ja raportointi sekä tulosten jalkauttaminen omaan työhön. Lähiopetuspäivissä kouluttavat ammattilaiset, joilla itsellään on kokemusta koira-avusteisesta työskentelystä.
Koulutukseen sisältyy kahdeksan lähipäivää Jyväskylässä.

Lähiopetuspäivät on alustavasti suunniteltu seuraavasti:
29.11.-30.11.2019
31.1.-1.2.2020
13.3.-14.3.2020
17.4.-18.4.2020
Hinta
    Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan osallistujille maksuton. Koulutukseen osallistuja vastaa itse matkakuluista, majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.

Koulutuskokonaisuudesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Ilmoittautuminen on sitova. Sen voi peruuttaa maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään asti. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta perimme 150 euroa.
Lisätietoja
    Ilmoittautuminen ja toteutus: Sanna Peltola, koulutussuunnittelija, 040 560 7927, sanna.peltola@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta
    Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse sanna.peltola@jamk.fi 1 A4 sivuinen liite, jossa pyydetään kertomaan seuraavat asiat: koiran ikä ja rotu, koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus, onko kurssille hakija suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen sekä lyhyesti tulevaisuuden suunnitelmista koira-avusteisen työskentelyn suhteen.
Muu informaatio
    Koulutukseen sisältyy mahdollisuus osallistua ilman erillistä maksua koiran soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sijoittuu eri päivään kuin läsnäolopäivät. Koe järjestetään yhteistyössä Koirat kasvatus- ja kuntoutus ry:n kanssa.
Materiaali     oph_koirat_kasvatuksen_ja_kuntoutuksen_tukena_2019.pdf