Sisäisen laskennan menetelmät, 5 op

Huom! Online-ilmoittautuminen on päättynyt.
Aika
    06.09.2019 - 20.12.2019
Ilmoittautumiset
    11.08.2019 mennessä
Paikka
    Rajakatu 35, Jyväskylä
Edeltävä osaaminen
    Tilinpäätöksen, palkanlaskennan ja elinkeinoverotuksen perusteet/taloushallinto HMAB0130
Tavoite
    Opiskelija ymmärtää erityyppisten yritysten sisäisen laskennan tarpeet ja osaa soveltaa oppimaansa. Hän tuntee johdon laskentatoimen teorian ja osaa laatia päätöksentekoa tukevia laskelmia. Opiskelija osaa rakentaa pienelle yritykselle kustannuslaskentajärjestelmän.
Sisältö
    Talousohjaus, johdon laskentatoimi päätöksenteossa,laskentajärjestelmä,tuotto- ja kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, pääomakustannukset, vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta, vyöryttäminen, suoritekohtainen laskenta, kalkyylit, jakolaskenta, ekvivalenssilaskenta, lisäyslaskenta, standardikustannuslaskenta ja toimintolaskenta
Toteutus
    Opintojaksosta on olemassa erilaisia toteutustapoja.

Lähiopiskelu:
Luentoja, harjoitustehtäviä, vierailijoita, ryhmätöitä, etätehtäviä

Verkko-opetus:

keskeinen opiskelumeteriaali verkossa, esimerkit, tehtävät, verkkoluennot, tehtävät, etätehtävät

Lähiopetus: luennot, harjoitustehtävät, vierailuluennoitsijat, ryhmätyöt, etätehtävät
Sulautuva opetus:harjoitustehtävät, verkkoluennot, etätehtävät
Kirjallisuus
    Järvenpää, M., Partanen V. & Pellinen J. 2015. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOY.
Hinta
    75 €
Lisätietoja
    avoinamk@jamk.fi
Muu informaatio
    Opintojakso on mahdollista suorittaa tenttiä lukuunottamatta virtuaalisesti. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business polun opintoihin.

Katso opintojakson aikataulu