CAD-koulutus, 1- 32 op (nonstop)avaa tulostusnäkymä

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen
Aika
    30.08.2022 - 31.07.2023
Ilmoittautumiset
    31.05.2023 mennessä
Paikka
    Verkkototeutus
Koulutus toteutetaan non-stop periaatteella, jolloin aloitusluentoa ei ole. Ohjeet työskentelyn aloittamiseen löytyy videolta tai tekstinä oppimisympäristössä.
Tavoite
    Opintojaksojen tavoitteena on oppia käyttämään monipuoliesti eri CAD ohjelmia ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin.
Sisältö
   

AutoCAD perusteet 1 , 1op

AutoCAD perusteet 2, 1 op

AutoCAD Mechanical, 1 op

AutoCAD 3D-mallinnus, 1 op

AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen, 1 op

AutoCAD Plant 3D-Putkistosuunnittelu, 2op

3D-mallinnus perusteet 1, Inventor , 1 op

3D-mallinnus perusteet 2, Inventor, 1op

Inventor mallinnus ja ohutlevyt, 2 op

Inventor Frame Gen., hitsatut teräsrakenteet , 2 op

Geometriset toleranssit GPS ja MBD, 2op

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus Inventor 3op

Visuaalinen ja graafinen ilme 3D-malleissa Inventor  2 op

3D Modelling CATIA V6, 3 op

3D-mallinnus perusteet 1, Vertex, 1 op  

Kehity 3D-tulostusosaajaksi , 5 op

3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa, 5 op

Toteutus
    Opintojakso sisältää opetusvideoita ja tiedostomuotoista opetusmateriaalia, automaattisesti itsensä korjaavia ja palautetta antavia testejä. Opettajalta on saatavissa ohjausta oppimisympäristön kysymyspalstan kautta ja sähköpostitse.
Huomioithan ilmoittautuessasi opintojaksojen suoritusajat.
Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suorittamisen aikaikkunat:
Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavalillä. Tällöin sinun tulee maksaa opintomaksu uudelleen/toimittaa maksuttomuuteen oikeuttava todistus.
Kirjallisuus
    Kurssimonisteet ja -videot
Hinta
   

1 op 15 euroa

Mikäli olet työtön työnhakija tai turvapaikanhakija, opinnot ovat sinulle maksuttomia. Jätä tällöin etenemättä verkkomaksuun ja toimita todistus välittömästi turvasähköpostilla. Ohjeet: www.jamk.fi/avoin/maksuttomuus

Lisätietoja ilmoittautumisesta
   

avoinamk@jamk.fi

Suosittelemme valitsemaan yhdellä ilmoittautumiskerralla max. 5 opintojaksoa.

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:
Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen  seuraavalla aikavalillä. Tällöin sinun tulee maksaa opintomaksu uudelleen.

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia 21.12.2022-3.1.2023 välisenä aikana sekä viikolla 9.
Muu informaatio
    Opiskelijalla tulee olla käytössä oma tietokone. MAC koneita ei suositella.

Koulutuksessa tarvittavan ohjelman voit ladata maksutta koulutuksen alettua omalle koneellesi. Ohjeet asennukseen ovat koulutuksen verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittaudu koulutuskokonaisuuteen